Header Ads

Header ADS

การสร้างโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินเท่าไร

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี
ปฎิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ ศ 2543 )ฯ ข้อ 38และข้อ 39 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 38 คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน
ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขต
ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร “

” ข้อ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
จำนวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำ เป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ 
ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมี
ที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน “


ข้อแนะนำวิธีการออกแบบอาคารโรงงาน โดยคุณบี โทร.086 743 1141
รับเป็นที่ปรึกษาบริการทางด้าน งานออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง 
เรามีเทคนิคมากมาย ช่วยเจ้าของโครงการ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ติดต่อคุณบี โทร. 0867431141  หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd
บริการของเรา
1.รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง  ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง อบต. เทศบาล เขต กทม.  กนอ. นิคมอุตสาหกรรม ข1 อ1 อ6 รง.2 รง.4 รง.3 กนอ  น4
2.รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบบ้าน แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง  แบบโรงแรม  แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบสำนักงาน  และอาคารทุกประเภท  รับเขียนแบบAutoCAD ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว   แบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้าง
3.รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบดับเพลิง รับออกแบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบประปา รับออกแบบสุขาภิบาล รับออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอื่น ๆ
4.รับออกแบบบ้านทรงไทย รับออกแบบเรือนไทย รับเขียนแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ รับเขียนแบบเรือนไทยภาคกลาง
5.ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
6.รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ รับสอนการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7.รับออกแบบโครงสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง  รับออกแบบอาคาร  รับออกแบบกำแพงกันดิน  รับออกแบบรั้ว  รับออกแบบสระว่ายน้ำ  รับออกแบบหลังคา  รับออกแบบป้าย  รับออกแบบถนน คสล.
8.รับออกแบบภาพ3Dอาคาร รับออกแบบตกแต่งภายใน  รับเขียนภาพ3มิติด้วยSketchUp
9.รับฝึกอบรมด้านวิศวกรรม สถาปัตย์ รับสอนใช้โปรแกรมAutoCAD SketchUp และอื่นๆ
10.รับสร้างบ้าน รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า  รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  และอื่น ๆ
11.รับงานสำรวจบนพื้นดิน โดยกล้องสำรวจ รับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน สำรวจพื้นที่ สำรวจที่ดิน สำรวจวางหมุดเสาเข็ม รับวางผังจัดสรรที่ดิน รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รับสำรวจอาคารเก่าเพื่อใช้เขียนแบบ รับออกแบบหมู่บ้านจัดสรร ผังจัดสรรที่ดิน
12.รับออกแบบต่อเติมโรงงาน รับออกแบบปรับปรุงโรงงาน รับออกแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบปรับปรุงบ้าน
13.ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบก่อสร้าง ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบก่อสร้างautocad drawing ขายไฟล์.dwg ขายไฟล์CAD ขายแบบพิมพ์เขียว แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง CAD Drawings
14.รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ


#รับเขียนแบบก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบก่อสร้างสำนักงาน #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างสำนักงาน #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างสำนักงาน #รับออกแบบโรงงาน #รับเขียนแบบโรงงาน #แบบโรงงานสําเร็จรูป #ขายแบบโรงงาน #รับออกแบบโกดัง #รับเขียนแบบโกดัง #แบบโกดังสําเร็จรูป #ขายแบบโกดัง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.