Header Ads

Header ADS

ช่องทางเดินในโรงงานต้องมีความกว้างเท่าไหร่

สิงหาคม 30, 2564

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 21 ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ - อ...

ระยะร่นสำหรับการสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า

สิงหาคม 30, 2564

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี ปฎิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ ศ 2543 )ฯ ข้อ 38และข้อ 39 ดังต่อไปนี้ “ข้อ 38 คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรว...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.