Header Ads

Header ADS

โรงงานต้องขอใบรับรอง อ.6 หรือไม่

 

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี
ปฎิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ข้อ ๓ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ได้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ข.๖ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๖
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบเห็นว่าการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ.๖

อาคารโรงงานตามข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 กำหนดไว้ดังนี้
" ข้อ 7 อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน"
ถ้าเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก็เข้าข่ายเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ต้องยื่นขอแบบ ใบ อ.6 ก่อน จึงจะเปิดใช้อาคารได้ข้อแนะนำวิธีการออกแบบอาคาร โดยคุณบี โทร.086 743 1141
รับเป็นที่ปรึกษาบริการทางด้าน รับออกแบบ เขียนแบบ รับควบคุมงานก่อสร้าง รับคำนวณโครงสร้างอาคาร รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ
เรามีเทคนิคมากมาย ช่วยเจ้าของโครงการ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ครับ

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ติดต่อคุณบี โทร. 0867431141  หรือแชทผ่านไลน์ LINE ID: @baanthaidd
บริการของเรา
1.รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง  ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง อบต. เทศบาล เขต กทม.  กนอ. นิคมอุตสาหกรรม ข1 อ1 อ6 รง.2 รง.4 รง.3 กนอ  น4
2.รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบบ้าน แบบบ้าน แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบโรงงาน แบบโกดัง  แบบโรงแรม  แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบสำนักงาน  และอาคารทุกประเภท  รับเขียนแบบAutoCAD ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว   แบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้าง
3.รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบดับเพลิง รับออกแบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบประปา รับออกแบบสุขาภิบาล รับออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอื่น ๆ
4.รับออกแบบบ้านทรงไทย รับออกแบบเรือนไทย รับเขียนแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ รับเขียนแบบเรือนไทยภาคกลาง
5.ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
6.รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ รับสอนการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7.รับออกแบบโครงสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง  รับออกแบบอาคาร  รับออกแบบกำแพงกันดิน  รับออกแบบรั้ว  รับออกแบบสระว่ายน้ำ  รับออกแบบหลังคา  รับออกแบบป้าย  รับออกแบบถนน คสล.
8.รับออกแบบภาพ3Dอาคาร รับออกแบบตกแต่งภายใน  รับเขียนภาพ3มิติด้วยSketchUp
9.รับฝึกอบรมด้านวิศวกรรม สถาปัตย์ รับสอนใช้โปรแกรมAutoCAD SketchUp และอื่นๆ
10.รับสร้างบ้าน รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า  รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  และอื่น ๆ
11.รับงานสำรวจบนพื้นดิน โดยกล้องสำรวจ รับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน สำรวจพื้นที่ สำรวจที่ดิน สำรวจวางหมุดเสาเข็ม รับวางผังจัดสรรที่ดิน รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รับสำรวจอาคารเก่าเพื่อใช้เขียนแบบ รับออกแบบหมู่บ้านจัดสรร ผังจัดสรรที่ดิน
12.รับออกแบบต่อเติมโรงงาน รับออกแบบปรับปรุงโรงงาน รับออกแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบปรับปรุงบ้าน
13.ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบก่อสร้าง ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบก่อสร้างautocad drawing ขายไฟล์.dwg ขายไฟล์CAD ขายแบบพิมพ์เขียว แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง CAD Drawings
14.รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ


#รับเขียนแบบก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างโกดัง #รับเขียนแบบก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน #รับเขียนแบบก่อสร้างสำนักงาน #รับเขียนแบบพิมพ์เขียวก่อสร้างสำนักงาน #รับเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างสำนักงาน #รับออกแบบโรงงาน #รับเขียนแบบโรงงาน #แบบโรงงานสําเร็จรูป #ขายแบบโรงงาน #รับออกแบบโกดัง #รับเขียนแบบโกดัง #แบบโกดังสําเร็จรูป #ขายแบบโกดัง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.